Seite:   1 (pl)   |   1 (de)   |   2 (pl)   |   2 (de)   |   3 (pl)


(english)

Jakub Klimczak needs of help

In 2005 14-month-old child Jakub was admitted to the hospital. He was unconscious suffering major skull-brain trauma. Due to fractures he developed skull bone defect as big as 5 cm x 10 cm requiring the cranioplastic surgery. Physicians gave him no hope of survival. His condition was not a result of an unfortunate accident though. It was due to mother's common-law partner punching the boy on the head for "He just wouldn't sleep". Three years have passed since then and Jakub still has not recovered from the injuries. He suffers from arm and leg atony and epileptic symptoms. He needs constant therapy and it is due to help of goodwill people that he is slowly recovering from his condition. You can help Jakub by wiring founds to the following account of the foundation named Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom PATKUB from Olsztyn in Poland:

SFIFT: Bank PKO S.A. PPLPW, I O/Olsztyn, Poland
Acc. No.: 061 2401 5901 1110 0100 7742 939
with annotation: "For Jakub Klimczak"


(deutsch)

Jakub Klimczak needs of help

Attention. Translation on German language in preparation.

Wollen Sie dem Jakub helfen?
Rufen sie die Betreuerin Frau Theresa Miotk
Tel.0048/ 603 240 936
Sie können auch eine Spende an Kindern Verein PATKUB in Olsztyn:
die Bank Pekao SA I / Olsztyn 061 2401 5901 1110 0100 7742 939
senden Bemerkung: "Für Jacob Klimczak".
Auf dieses Konto können Sie auch 1 Prozent von Ihre Steuer spenden. Danke.


(polish)

Jakub Klimczak potrzebuje pomocy

W 2005 roku do szpitala trafił 14-miesięczny Jakubek. Był nieprzytomny, miał ciężki uraz czaszkowo-mózgowy i ubytek czaszki 5 x 10 cm. Lekarze nie dawali mu szans na przeżycie. Jakub nie uległ wypadkowi, ale był ofiarą konkubenta matki, który katował go, bijąc pięścią w głowę, kiedy dziecko nie chciało spać. Po trzech ltach od tragedii Jakub nadal nie odzyskał dawnej sprawności. Ma niedowład ręki i nogi, objawy padaczkowe, wymaga ciągłej rehabilitacji. Dzięki pomocy ludzi dobrej woli może wracać do zdrowia. Każdy może pomóc Jakubowi, wpłacając pieniądze na konto Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom PATKUB w Olsztynie:

SFIFT: Bank PKO S.A. PPLPW, I O/Olsztyn, Poland
Acc. No.: 061 2401 5901 1110 0100 7742 939
with annotation: "For Jakub Klimczak"


Seite:   1 (pl)   |   1 (de)   |   2 (pl)   |   2 (de)   |   3 (pl)


(1kB)
Koszalin 2008 | www.komk.ovh.org | © Komitet Obywatelski Miasta Koszalina