Strona główna
  KOMK
  KOMK w działaniu
  JOW
  Obywatelskość
  Wolne słowo
  Miasto
  Społeczeństwo
  Gospodarka
  Historia
  Koszalinianie
  Na wesoło
  KontaktKOMITET OBYWATELSKI MIASTA KOSZALINA

75-501 Koszalin
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11-15 / pok.135

NIP 669-23-86-673

Konto:
Bank Pocztowy S.A. O/Koszalin
3213201830 3176 2825 2000 0001


Telefon do Stefana Romeckiego 0509 861 460


Kontakt przez e-mail:
koszalin1266@wp.pl


Można również wpisać się do Księgi Gości
® Koszalin 2007 | www.komk.ovh.org | Komitet Obywatelski Miasta Koszalina