2009-12-14

Pamięć przywrócona

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Lech Kaczyński przyznał wysokie odznaczenia państwowe działaczom podziemnej Solidarności z Koszalina, Elżbiecie Potrykus i Tadeuszowi Wołyńcowi. Odznaczona została również Janina Stawisińska.

Nadania Prezydenta RP są pozytywnym zaskoczeniem, oznaczają bowiem, że zostały dostrzeżone dwie wybitne postaci koszalińskiej opozycji, zapomniane lub zmarginalizowane, od dawna znajdujące się poza oficjalnym nurtem życia publicznego. Elżbieta Potrykus, po wyjeździe w 1987 roku z kraju, jest w Koszalinie już niemal zapomniana, a jej zasługi są przemilczane. Tadeusz Wołyniec, wciąż walczący o prawdę historyczną i dotkliwie odczuwający skutki tej walki, wydawał się opuszczony przez swych dawnych przyjaciół z opozycji. Prezydent Lech Kaczyński, nadaniami orderów, przywrócił pamięć o ludziach, którym ta pamięć się należała.

Informacja pojawiła się w niedzielę 13 grudnia na stronie internetowej Prezydenta RP.

Elżbieta Potrykus i Tadeusz Wołyniec. Zdjęcia z czasów działalności opozycyjnej.

Treść komunikatu:

W niedzielę Marek Surmacz wręczył w imieniu Prezydenta RP ordery i odznaczenia zasłużonym działaczom opozycji demokratycznej. Wręczenie odbyło się podczas objętej honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego uroczystości "Polski marsz do wolności", która odbyła się w Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie . Doradca odczytał również list Prezydenta RP skierowany do organizatorów i uczestników uroczystości.

Elżbieta Potrykus, działaczka opozycyjna z Koszalina, otrzymała Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, "za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej". Tadeusz Wołyniec otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski z takim samym uzasadnieniem. Złoty Krzyż Zasługi nadano Janinie Stawisińskiej, matce Jana Stawisińskiego, górnika zabitego w kopalni "Wujek".

Odznaczeni nie uczestniczyli w uroczystościach w Darłowie, dlatego - jak informuje Kancelaria Prezydenta RP - odznaczenia zostaną przekazane w późniejszym terminie.


Elżbieta POTRYKUS, ur. 1941 r. z zawodu polonistka i radca prawny. Współorganizowała struktury Solidarności w "Unitrze - Unimie", a następnie w MKZ Koszalin. Delegat MKZ, a od lipca 1981 r. Regionu "Pobrzeże" do Krajowej Komisji Porozumiewawczej. Na złożonym w dniu 24 września 1981 r. w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie formalnym wniosku o rejestrację Solidarności figuruje jako członek założyciel, i jako "reprezentant uprawnionego organu", pod nr 38 w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 10.11.1980. Podczas wizyty Lecha Wałęsy w Japonii, była w delegacji związkowej jedyną kobietą. Po 13 grudnia 1981 r. działała w podziemnych strukturach Solidarności. Represjonowana i szykanowana, pozbawiona pracy i prawa wykonywania zawodu. Wiosną 1987 r. opuściła kraj jako uchodźca polityczny wraz z 11-letnim synem, wyjeżdżając do USA. Przed kilkoma laty powróciła do Polski.


Tadeusz WOŁYNIEC, ur. 1957 r. z zawodu mechanik-spawacz. Członek Solidarności od 1980 r. Współorganizował podziemne struktury koszalińskiej Solidarności. Organizator manifestacji związkowych, kolporter i wydawca niezależnej prasy. Od 1987 r. wiceprzewodniczący Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność Pomorza Środkowego Koszalin - Słupsk, a od 1989 r. wiceprzewodniczący Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Koszalin-Słupsk. W latach 1984-1989 wielokrotnie aresztowany i za działalność opozycyjną skazywany przez Sądy i Kolegia ds. Wykroczeń w Koszalinie i Słupsku. Upoważniony w dniu 13 maja 1989 r. przez Lecha Wałęsę do organizowania struktur związkowych w Regionie koszalińskim. Obecnie prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, Oddział Koszalin.
Koszalin 2009 | www.komk.ovh.org | Komitet Obywatelski Miasta Koszalina