Strona główna
  KOMK
  KOMK w działaniu
  JOW
  Obywatelskość
  Wolne słowo
  Miasto
  Historia
  Koszalinianie
  Na wesoło
  Kontakt2007-02-14

Ponad połowa Polaków uważa, że nie ma wpływu na sprawy lokalne

Ponad połowa Polaków (55 proc.) uważa, że ludzie tacy, jak oni nie mają wpływu zarówno na to, co się dzieje w kraju, jak i w ich najbliższym otoczeniu. Przeciwnego zdania jest 22 proc. badanych - wynika z sondażu Centrum Badania Opinii Publicznej (CBOS).

21 proc. badanych uważa, że ma wpływ tylko na sprawy miasta, gminy, zaś 2 proc. tylko na sprawy kraju.

Poczucie wpływu na sprawy publiczne zarówno w kraju, jak i na poziomie lokalnym jest tym częstsze, im wyższe jest wykształcenie badanych. Ma je co trzeci respondent z wyższym wykształceniem (32 proc.). Ponadto poczucie takie stosunkowo najczęściej wyrażają ludzie młodzi, poniżej dwudziestego piątego roku życia (35 proc.), najrzadziej zaś - najstarsi, w wieku 65 lat i więcej (10 proc.).

Respondenci zostali zapytani również o wpływ ludzi takich jak on tylko na sprawy kraju i tylko na sprawy lokalne.

Większość (73 proc.) odpowiedziała, że nie ma wpływu na sprawy kraju. Co czwarty (24 proc.) uznał, że to co się dzieje w kraju w jakimś stopniu zależy także od niego. Zdania na ten temat nie miało 3 proc. respondentów.

Znacznie większa liczba ankietowanych (42 proc. ogółu) deklaruje poczucie wpływu na sprawy lokalne - swojego miasta, gminy. Ponad połowa respondentów (54 proc.) uważa jednak, że tacy ludzie jak oni nie mają wpływu na sprawy lokalne. Z tego 17 proc. odpowiedziało, że "zdecydowanie nie", a 37 proc - "raczej nie". Zdania na ten temat nie miało 4 proc. ankietowanych.

Badanie przeprowadzono w dniach 12-15 stycznia 2007 roku na liczącej 922 reprezentatywnej próbie Polaków.

PAP, msu 13.02.2007
® Koszalin 2007 | www.komk.ovh.org | Komitet Obywatelski Miasta Koszalina