Home | Miasto | Obywatelskość | Historia | Koszalinianie | Społeczeństwo | Gospodarka | JOW | Wolne słowo | KOMK | 


Bibuła w Koszalinie


Historia polskiego podziemia wydawniczego lat 80. będzie zawsze dla Polaków powodem do dumy, bo jest to przykład niezwykłego osiągnięcia cywilizacyjnego. Wydanie tysięcy tytułów, w warunkach policyjnej nagonki, bez pieniędzy, bez maszyn drukarskich, bez papieru, bez farby, bez odpowiednich lokali - to jest naprawdę wyczyn historyczny, do którego zawsze nasze wnuki i praprawnuki, będą mogły się odwołać i będą miały czym się pochwalić.
Prof. Jerzy Przystawa

Szanowni Państwo, Droga Młodzieży,

Począwszy od września 2008 roku, będziemy udostępniać na naszym portalu unikatową kolekcję wydawnictw podziemnych, ukazujących się poza cenzurą i oficjalnym obiegiem w latach 80-tych. Okres ten nie jest jednolity i charakteryzuje sie różnym stopniem nasilenia represji wobec społeczeństwa. Obejmuje okres stanu wojennego (13.12.1981-22.07.1983), czas ukrytych represji i wzmożonej inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa (1983-1988), falę strajków 1988 roku oraz ostatni okres, zapoczątkowany rozmowami w Magdalence (1988-1989), spotkaniami w ramach Okrągłego Stołu (6.02.1989-5.04.1989) i wreszcie wyborami do Sejmu 4 czerwca 1989 roku. Stąd też działalność w podziemnych oficynach wydawniczych wiązała się z różnym stopniem ryzyka - na przykład w czasie obowiązywania stanu stanu wojennego groziło za to długoletnie więzienie, a w roku 1989 już "tylko" szykany administracyjne i ingerencje cenzury. Czasopisma, ulotki i inne materiały ukazujące niemały dorobek koszalińskich wydawców, redaktorów, drukarzy i kolporterów prasy podziemnej, będziemy zamieszczać etapami. W kolekcji znajdą się również materiały pochodzące z innych rejonów kraju, kolportowane w Koszalinie. Niektóre wydawnictwa opatrzymy krótkimi notkami, które pozwolą lepiej poznać wydawców i autorów oraz okoliczności tworzenia podziemnych wydawnictw.

Tadeusz Wołyniec
Od tej chwili każdy będzie mógł sięgnąć do pożółkłych już zszywek i czytać, stając się niejako uczestnikiem wydarzeń z innej epoki historycznej i wkraczając w inną rzeczywistość polityczno-społeczną. Każdy też, będzie mógł wyrobić sobie pogląd na temat tamtych lat, bez odwoływania się do dzisiejszych komentarzy i opinii, często naznaczonych aktualnymi sporami i podziałami politycznymi. Zależy nam bardzo, żeby z dorobkiem wydawniczym podziemia, zapoznała się zwłaszcza nasza młodzież. Udostępnienie tych unikatowych materiałów stało się możliwe dzięki panu Tadeuszowi Wołyńcowi, niezłomnemu działaczowi solidarnościowego podziemia, który całą kolekcję zgromadził, a co najważniejsze przechował, ukrywając przed rewizjami, w warunkach ciągłego zagrożenia aresztowaniem. Należą się jemu slowa ogromnej wdzięczności nie tylko za postawę w tamtych latach, ale także za trud i wysiłek włożony w popularyzowanie historii i kultury obecnie. Zapraszamy do lektury, życząc ciekawych przeżyć podczas tej niecodziennej podróży w czasie.

Krzysztof Wojnicki

Aktualnie można oglądać tytuły: CDN, Gazeta Wojenna, KOPC, Mały konspirator (kolejne w przygotowaniu)


Bibuła wydawana w Koszalinie i regionie w latach 1980-1989

CDN
NSZZ Solidarność Koszalin
Czytaj

Gazeta Wojenna
NSZZ Solidarność Koszalin
Czytaj

KOPC
KOPC Solidarność Koszalin
Czytaj

Ucho
NSZZ Solidarność Darłowo
Czytaj

Oko
Koszalin-Słupsk
Czytaj

Pobudka
Gdański-Koszalin-Słupsk
Czytaj

Rewers
Darłowo-Koszalin-Kołobrzeg
Czytaj

Druki ulotne
Koszalin-Region-Polska
Czytaj

Gazeta Obywatelska
Koszalin
CzytajBibuła wydawana w Koszalinie po roku 1989

Biuletyn Informacyjny
Koszalin
Czytaj

 
 

 
 Bibuła wydawana w Polsce i za granicą w latach 1980-1989
(wybór fragmentów)

Mały konspirator
Wydawnictwo CDN
Czytaj

Wojna z narodem...
Paryż/Gorzów
Czytaj

Przeciw lamentowi...
Wydawnictwo Krąg
Czytaj

Prasa krajowa różna
Polska
Czytaj

 
 

 
 


Home | Miasto | Obywatelskość | Historia | Koszalinianie | Społeczeństwo | Gospodarka | JOW | Wolne słowo | KOMK | 
Koszalin 2008 | www.komk.ovh.org | © Komitet Obywatelski Miasta Koszalina